Belastingdienst Actueel

Afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto en btw

Er zijn ruim 2 miljoen bezwaarschriften ingediend over privégebruik auto voor de btw. De Staatssecretaris van Financiën heeft deze bezwaren op 29 maart 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Op 1 juni is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in deze massaal bezwaarprocedure in de Staatscourant gepubliceerd. Lees wat deze uitspraak betekent en hoe de verdere afhandeling verloopt.

24 mei: Online StartersEvent

Woensdag 24 mei organiseert de kamer van Koophandel het Online StartersEvent. Ook de Belastingdienst werkt hieraan mee. Hebt u plannen voor een eigen bedrijf én een computer, tablet of smartphone? Dan kunt u gratis deelnemen!

Convenant Land- en tuinbouw: onderdeel burenhulp gewijzigd

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben per april 2017 het convenant Land- en tuinbouw geactualiseerd. De informatie over ‘burenhulp’, ofwel werkzaamheden bij een andere (agrarische) onderneming is gewijzigd. De nieuwe tekst is nu te lezen in het convenant.

Uitspraak Hoge Raad over btw-heffing privégebruik auto

De Belastingdienst heeft kennisgenomen van de uitspraken. In twee zaken zijn alle klachten door de Hoge Raad ongegrond verklaard. Voor de andere twee zaken geldt dat de zaak is verwezen naar het hof ’s-Hertogenbosch. De Hoge Raad geeft aan dat de Belastingdienst aan de hand van de 4 uitspraken op de bezwaren zal beslissen. De Belastingdienst bestudeert de arresten van de Hoge Raad en beziet de eventuele gevolgen voor wet- en regelgeving en voor de afhandeling van de massaal bezwaarprocedure.

'Handboek Ondernemen 2017' gepubliceerd

U kunt het 'Handboek Ondernemen 2017' downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.

Bezwaren tegen btw voor privégebruik auto worden massaal afgehandeld

Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben ondernemers ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daarom heeft de Belastingdienst deze bezwaren aangewezen als massaal bezwaar. Dat wil zeggen dat wij ze niet individueel behandelen, maar voor al deze bezwaren 1 beslissing nemen.

Pagina's