Belastingdienst Actueel

21% btw voor puzzeltocht buiten attractiepark

Het gelegenheid geven tot deelname aan een puzzeltocht in een vervoermiddel dat ter beschikking wordt gesteld door een exploitant van een attractiepark, waarbij de puzzeltocht buiten het attractiepark plaatsvindt, is belast met 21 % btw.

Verplichte btw-verleggingsregeling voor telecommunicatiediensten op komst

Bent u ondernemer en levert u in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers? Dan mag u vanaf 1 september 2017 op uw facturen géén btw meer berekenen over deze diensten. In plaats daarvan vermeldt u 'btw verlegd'. De bedoeling hiervan is btw-fraude te voorkomen.

Brussel bevestigt goedkeuring innovatiebox

De Europese Gedragscodegroep heeft de Nederlandse innovatiebox goedgekeurd. Met deze goedkeuring is opnieuw vast komen te staan dat de innovatiebox een internationaal aanvaard instrument is om innovatieve activiteiten door bedrijven te stimuleren.

Afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto en btw

Er zijn ruim 2 miljoen bezwaarschriften ingediend over privégebruik auto voor de btw. De Staatssecretaris van Financiën heeft deze bezwaren op 29 maart 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Op 1 juni is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in deze massaal bezwaarprocedure in de Staatscourant gepubliceerd. Lees wat deze uitspraak betekent en hoe de verdere afhandeling verloopt.

24 mei: Online StartersEvent

Woensdag 24 mei organiseert de kamer van Koophandel het Online StartersEvent. Ook de Belastingdienst werkt hieraan mee. Hebt u plannen voor een eigen bedrijf én een computer, tablet of smartphone? Dan kunt u gratis deelnemen!

Convenant Land- en tuinbouw: onderdeel burenhulp gewijzigd

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben per april 2017 het convenant Land- en tuinbouw geactualiseerd. De informatie over ‘burenhulp’, ofwel werkzaamheden bij een andere (agrarische) onderneming is gewijzigd. De nieuwe tekst is nu te lezen in het convenant.

Pagina's